Klachtenprocedure

Ik doe natuurlijk mijn uiterste best om je goed van dienst te zijn. Mocht je ontevreden zijn over de bejegening of behandeling, laat het mij dan weten. Dan kunnen we er samen over praten en kijken of wat er voor jou nodig is.

Mochten we er niet uitkomen dan is er de mogelijkheid een onafhankelijk vertrouwenspersoon in te schakelen. Hiervoor kun je een klacht indienen bij het secretariaat van onze beroepsvereniging SBLP te Haarlem via het klachtformulier. Je klacht wordt overgedragen aan een klachtenfunctionaris die contact met je opneemt en je informeert over de afhandeling van de klacht.

Als deze afhandeling met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, kun je je vervolgens wenden tot een geschilleninstantie. Deze instantie (WKKGZ regeling via de CAM Coöperatie) beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en is tevens bevoegd een eventuele schadeclaim toe te wijzen.